Álláspályázat -- Olvasószolgálati könyvtáros

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

Olvasószolgálati könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati, tájékoztatási feladatok ellátása. Közreműködés projektek, rendezvények megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, Okleveles könyvtáros,

•         Munkakör ellátásához - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Szakmai önéletrajz, Előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs készség,

•         Jó szintű TEXTLIB integrált könyvtári rendszer ismerete,

•         Jó szintű szervezőkészség,

•         Jó szintű Integrált könyvtári rendszerek ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű Önálló munkavégzés képessége

•         Jó szintű Kreativitás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor nyújt, a 92/311-341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Olvasószolgálati könyvtáros.

•         Személyesen: Kiss Gábor, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.dfmvk.hu - 2017. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dfmvk.hu honlapon szerezhet.

 

címkék: