Álláspályázat - Olvasószolgálati könyvtáros

Álláspályázat

 

 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. XXXIII. tv. alapján pályázatot hirdet

 Olvasószolgálati könyvtáros munkakör betöltésére

 

 

 

Munkavégzés helyszíne: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Apáczai Csere János Tagkönyvtár 8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Illetmény és juttatások.

A Kjt. és a Kollektív szerződés szerint

Pályázati feltételek:

-          Főiskola, Okleveles könyvtáros

-          Munkakör ellátásához - 1 év alatti szakmai tapasztalat

-          Szakmai önéletrajz, Előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          Angol nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás

-          Felhasználói szintű internetes alkalmazások

Elvárt kompetenciák:

-          Jó szintű TEXTLIB integrált könyvtári renszer ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

-          Jó szintű integrált könyvtári rendszerek ismerete

-          Jó kommunikációs készség

-          Jó szintű szervezőkészség

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Benyújtási határidő:

2016. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor nyújt, a 92/311-341-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Olvasószolgálati könyvtáros.

§         Személyesen: Kiss Gábor, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

                  Személyes meghallgatás

Elbírálási határidő:

2016. október. 12.

címkék: