JÓZSEF ATTILA MEGYEI VERSMONDÓ VERSENY

A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Könyvtár Lendva

meghirdeti a JÓZSEF ATTILA MEGYEI VERSMONDÓ VERSENYT.

Ideje 2016. április 09. 9.30 óra

Helye: Zsinagóga, Lendva, Alsóutca 5. (Szlovénia)

Kötelező versek:

5-6. osztályosoknak: A csodaszarvas

7-8. osztályosoknak: Áldalak búval, vigalommal

 

A verseny lebonyolítása: két fordulóban történik, koordinálását a József Attila Városi Tagkönyvtár végzi.

I. forduló: Területi verseny a városi könyvtárakban

Pontos idejét, helyét a szervező könyvtár felhívásban közli.

A nevezéseket az iskolák a szervező városi könyvtárba küldik, az általuk megjelölt határidőre.

Zalaegerszeg városkörnyék iskolái részére szervezett területi versenyt 2016. március 21-én (hétfő) 9.00 órai kezdettel tartjuk a

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban (Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.).

Bővebben

II. forduló: Megyei versmondó verseny (muravidéki magyar tanulók részvételével)

A nevezéseket a városi könyvtáraktól 2016. április 05-ig kell írott formában eljuttatni a József Attila Városi Tagkönyvtárba (8903 Zalaegerszeg, Pf.: 32.; javtk@dfmvk.hu; fax: 06-92-596-830).

A rendezvény koordinátora: Nitsch Erzsébet igazgatóhelyettes

A nevezéseknél (mindkét fordulónál) kérjük feltüntetni az iskola nevét (a könyvtár nevét), a versmondó nevét, osztályát, a felkészítő tanár nevét, valamint a szabadon választott versek címét.

 

A verseny feltételei:

A verseny egyéni és területi verseny.

Nevezni lehet a helyi versenyekre 5-8. osztályos tanulókat, iskolánként 3 főt.

A megyei versenyre a területi döntőkről a legjobbak (5-6, ill. 7-8. osztályosokból együttesen) juthatnak tovább, egy-egy helyszínről maximum 3 fő.

Minden résztvevő két verssel készüljön:

a kötelező József Attila-vers minden részt vevőnek azonos;egy szabadon választott verssel, amely a versenyző életkorának, egyéniségének megfelelő legyen.

Díjazás:

I. fordulóban: a városi, területi versenyen

Egyéni 1-3. helyezés, kategóriánként (5-6. és 7-8. osztály) – oklevél;

Minden résztvevő emléklapot kap;Továbbjutás a megyei versenyre;

További díjazás a helyi könyvtár által meghatározott módon.

II. fordulóban: a megyei versenyen

Egyéni: 1-3. helyezett kategóriánként (5-6., 7-8. osztály) könyvjutalom és oklevél.

Minden résztvevő emléklapot és könyvet kap.

Területi értékelés:

Amelyik területről ill. városból a legmagasabb pontszámot érik el a versmondók együttesen, elnyerik egy évre a József Attila Megyei Vándorserleget.

Az a terület vagy város, amely az évek során háromszor elnyeri a serleget, a tulajdonába kapja, és új serleget indítunk.

A versenyen résztvevő tanulók útiköltségét a küldő iskola, vagy a tanulók egyénileg fizetik.

 

 

címkék: