Könyvtáros - álláspályázat

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megyei hálózati gondozás, kistelepülési könyvtárak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

       ●  Felsőfokú képesítés, Okleveles könyvtáros,

       ●  Munkakör ellátásához - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

       ●  Alap szintű Internetes alkalmazások,

    ● Szakmai önéletrajz, Előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         ● Angol nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

         ● Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

         ● Jó szintű kommunikációs készség,

         ● Szervezőkészség,

         ● Jó szintű TEXTLIB integrált könyvtári rendszer ismerete,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor nyújt, a 92/311-341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

       Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

         Személyesen: Kiss Gábor, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

címkék: