Új orvosi könyvek érkeztek könyvtárunkba

Babulka Péter: Gyógynövények és alternatív terápiák a mozgásszervi betegségek kezelésében

Napjainkban a mozgásszervi betegségek előfordulási gyakorisága meglehetősen magas, a panaszok nemcsak az idősebb, hanem az egyre fiatalabb korosztályt is érintik.

Az akadémikus orvoslás eszköztárában e betegségek kezelésében a hosszabb ideig tartó és számos nem kívánt mellékhatást előidéző gyógyszeres terápiák, illetve fizioterápiás kezelések állnak előtérben, így joggal vetődik fel a kérdés, hogy melyek azok a komplementer eljárások, melyek segítségével úgy lehet enyhíteni a mozgásszervi betegségeket kísérő gyulladásos folyamatokon, fájdalmakon, mozgásbeszűküléseken, hangulati és alvászavarokon, hogy egyben a tartós gyógyszerfogyasztás okozta nem kívánt hatásokat is mérsékelni lehessen.

A könyv több száz cikk és hivatkozás összefoglalása alapján valódi kézikönyve lehet az egészségügyben (reumatológiai osztályokon, szakrendelőkben) dolgozó orvosoknak, szakasszisztenseknek és szakápolóknak egyaránt, valamint hasznos segítséget nyújthat a betegek kérdéseinek megválaszolásában is.

 

 

Pfliegler György: Ritka betegségek, diagnosztikai kihívások - Esettanulmányok orvosoknak, orvostanhallgatóknak*

Egy-egy betegség diagnosztizálása az orvost nehéz feladat elé állíthatja. A kihívás komoly, hiszen gyógyító tevékenysége elsősorban a helyes diagnózisra épül. Ennek tudatában kell arra törekednie, hogy az olyan, nehezen kórismézhető bajokat, mint amilyenek az úgynevezett "ritka betegségek" - amelyek összességükben valójában nem is ritkák -, felismerje.

Ügyelnie kell azokra a helyzetekre is, amelyek a diagnosztizálást zavarhatják - várandósságban például a megszokott panaszok álruhájában jelentkez het a betegség és elragadhatja a leendő anyát.A tájékozottság segíti a diagnosztikai tevékenységet, és jártassá is tesz nem hétköznapi betegségek orvosi megközelítésében.

Ennek a munkának a támogatása az orvosoknak, orvostanhallgatóknak szánt könyv szerzőinek célja. Az ország keleti és nyugati részében, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumban, valamint a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatóházban az utóbbi években diagnosztizált esetek kerülnek a könyvben klinikai és patológiai nézőpontból bemutatásra, számos színes ábrával, a tájékozódást segítő magyarázó szövegekkel.

 

*(olvasótermi állomány, csak helyben használható)

 

Büki András: A neurotraumatológia alapvonalai*

A neurotraumatológia a modern idegsebészet és a baleseti sebészet fejlődése során létrejött új diszciplina. Kialakulása jól reprezentálja az ismeretek sokasodásával, a diagnosztikai és perioperatív lehetőségek fejlődésével megvalósuló szakirányú fejlődést s az ezek révén megvalósuló specializálódási tendenciát. Mint minden hasonló szakterület kialakulása, fejlődése során, itt is gyorsan gyűlnek a tapasztalatok, szaporodnak a publikációk. Éppen ezért rendkívül fontos azok kritikus elemzése, rendszerezése s a napi gyakorlat szempontjából történő áttekintése. Ebben nyújt segítséget Büki András és Szeifert György munkája, mely hiánypótló mű a magyar szakirodalomban.

Bár a könyv címe szerényen csak alapvonalakat jelöl meg, de a könyv felépítése, tárgyalási módja törekszik a téma jelentőségéhez mért magasabb szintű ismeretek bemutatására is. A hazai ellátásban legnagyobb gyakorlatot szerzett kiváló szakemberek tárgyalják a letisztul és a legújabb neurotraumatológiai ismereteket. A történeti áttekintésen túl a patofiziológia, diagnosztikai lehetőségek, terápiás megfontolások és technikák, ápolási kérdések és a rehabilitáció mellett mindezek szervezési kérdései és az országos szintű ellátás problémái is tárgyalásra kerülnek.

A craniocerebralis sérülések mellett a gerincsérültek ellátását hasonlóan részletezett, didaktikus formában tekintik át a szerzők. Ismerve a neurotraumatológiai ellátás súlyát a napi gyakorlatban, biztos vagyok abban, hogy a szerzők munkájának kiválóan felépített szerkezete nemcsak az idegsebészeti orientációval rendelkező szakemberek, hanem minden baleseti sebész számára hasznos vezérfonallá teszi könyvüket. A szakképzési program s a továbbképzés számára olyan összefoglaló ismeretanyagot biztosít, mely segít meghatározni a szerzők által a címben megjelölt "alapvonalakat". (Hangody László)

 

*(olvasótermi állomány, csak helyben használható)

 

Zalatnai Attila: Gyakorlati patológia*

A tankönyv elsősorban a fogorvostan-hallgatók számára készült, de bízunk abban, hogy ez az újfajta szemléletű, minimálisan megkövetelt törzsanyagot tartalmazó mű eredményesen fogja szolgálni a  fogorvostan- és ovrostanhallgatók számára egyaránt a patológiás mechanizmusok és elváltozások megértését. 

A tankönyv régóta fennálló igény kielégítését célozza. A Fogorvostudományi Kar kurrikulumának változása kapcsán a patológia 2011-től kezdve egy szemeszterben kerül oktatásra, így elengedhetetlenné vált egy olyan tankönyv biztosítása, ami egységbe foglalja a feltétlenül szükséges törzsanyagot, igazodik a rendelkezésre álló időkerethez, nem támaszt irreális követelményeket a hallgatók elé, ugyanakkor bemutatja azt is, hogy a patológia tudománya hogyan illeszkedik a diagnosztika fegyvertárába, milyen kérdések milyen módszerekkel válaszolhatók meg, egyszóval, a gyakorlati vonatkozásokat is szem előtt tartja.

A könyv – a szerző 30 éves oktatói tapasztalataira építve – egy olyan strukturális felépítést tartalmaz, ami nem választja szét az általános és a szervekhez kötött patológiát, hanem azt egységbe olvasztva tárgyalja. Áttekinti a patológia szerepét, alkalmazási területeit, módszertani palettáját, és az egyes alapjelenségek bemutatása során egyúttal a legjellemzőbb kórképeket is ismerteti.

 

*(olvasótermi állomány, csak helyben használható)

 

 Wéber György: Műtéttan*

Több mint 2000 fotóval és garfikával illusztrált Műtéttan egyetemi tankönyv hiánypótló az egyetemi oktatás és továbbképzés területén egyaránt. Általános orvosoknak, sebészeknek, állatorvosoknak, fogorvosoknak-szájsebészeknek, szakápolóknak, kísérleti állatokkal foglalkozóknak - és természtesen alapkövetelményként minden orvostanhallgatónak. Alább olvasható a könyv lektorainak ajánlása...

„Különösen értékes könyvet tarthat kezében az olvasó, hiszen a sebészeti témájú tankönyvek nem foglalkoznak ilyen részletességgel, azokkal a technika részletekkel, ami az általános orvos számára – legalábbis orvosi műveltség szintjén – kötelező. A könyv korszerű és modern, már a jövő sebészetével is olyan magas szinten foglalkozik, hogy még a tapasztalt sebészek számára is érdeklődésre tarthat számot. Összefoglalja a legújabb technikákat és technológiákat is, így 'időben' felhívja az ifjú orvostanhallgatók figyelmét az újdonságokra és iránymutatást ad a kutatási lehetőségek felé.” (Dr. Perner Ferenc DSc, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem)

 

*(olvasótermi állomány, csak helyben használható) 

 

címkék: